Илч Хужирт

Илч Хужирт ХХК-н хэрэгжүүлж буй Хужирт чулуун нүүрсний төсөл нь Сэлэнгэ аймгийн Түшиг сумын нутагт, Түшиг сумаас зүүн тийш 15 км-т, Улаан-Овоогийн нүүрсний уурхайгаас зүүн тийш 25 км-т, Зэлтэр боомтоос мөн зүүн тийш 4 км-т байрладаг. 

Бид тус ордын хайгуулын ажлыг 2006 оноос хийж, 2011 оноос талбайн төв хэсэгт өрөмдлөг хийж эхэлсэн ба одоогийн байдлаар нийт  8000 гаруй тууш метр кернтэй өрөмдлөгийн ажил хийж гүйцэтгээд байна. Өнөөдрийг хүртэл хийсэн өрөмдлөг, хайгуулын ажлын үр дүнд Хужирт чулуун нүүрсний төсөл нь 4-5 давхрагатай, нийт 400 сая тонн чулуун нүүрсний нөөцтэй болох нь тодорхой болоод байгааг та бүхэнд дуулгахад таатай байна. Энэ төсөл нь Монгол Улсын хойд бүс нутгийн хэмжээнд хамгийн их нөөцтэй чулуун нүүрсний орд болж байгаа нь Монгол Улсын эдийн засагт жинтэй хувь нэмэр оруулна гэдэгт бид итгэлтэй байгаа ба энэхүү төсөлд оролцогсод, тухайн бүс нутгийн ард түмэн болоод нийт Монголчуудын хувьд нэн баяртай мэдээ юм.